2021-07-06

KOMATSUPC85027米手臂組和美廠出發三廠準備安裝!

KOMATSU PC850 27米手臂組 和美廠出發三廠準備安裝!

27-meter arm & boom for KOMATSU PC850 just shipped to plant #3 for assembly! 

請點選此處瀏覽影片喔 ←

v( ̄︶ ̄)y ~ v( ̄︶ ̄)y

 

Top